• 1.png
  • 5.png
  • 4.png
  • 9.png
  • 3.png
  • 8.png
  • 7.png
  • 2.png

Brandsäkerhet/Garantier (15 års garanti)

Brandsäkerhet

Enligt gällande lag och bestämmelser har varje leverantör skyldighet att inte bara muntligt, utan med dokument presentera en godkänd brandtest på O.B.S hela dynanoch dess olika komponenter, inte bara tyget utan även stoppningsplatta, mellanlager, undersida och förekommande lim. Våran dyna har med både öppen låga och cigarettest godkänts av svenska textilsforskningsinstitutet, numera instutition för fiber och polymerteknologi i Göteborg.

Garantier

Fabriken Henry Jensens Eftr. i Landskrona lämnar 15 års garanti på form, spännst och konstruktion.
 
HJ Orginal Design • Box 338 • 261 23 Landskrona, Sverige • Tel: 0418-149 92 • Fax: 0418-149 92
site created and hosted by skandiaweb